Tarieven en vergoedingen

Vanaf 1 januari 2019 geldt dat ik (grotendeels) contractvrij ga werken. Ik heb in 2019 alleen nog een contract met:
DSW, InTwente en Stad Holland zorgverzekeringen
Zorg en Zekerheid (uzovi code 7085), Salland Zorgverzekeringen (uzovicode 7032), Holland Zorg (uzovicode 7032) , Zorgdirect (uzovicode 7032),
ONVZ (uzovi code 3343) , VVAA (uzovi code 3343) en PNOzorg (uzovi code 3343)

Voor meer informatie over ongecontracteerde zorg adviseer ik te kijken op www.contractvrijepsycholoog.nl en www.zorgvoorkwaliteit.nu.
Hier vindt u een overzicht van de vergoedingen in 2019 per verzekeraar en per polis van het NZA tarief.
Overweegt u om in januari een afspraak te maken voor een intake? Dan raad ik u aan te kijken of uw huidige zorgverzekeraar/polis voldoet en of het de moeite waard is om een andere verzekeraar of polis te kiezen.  Bij een zuivere restitutiepolis krijg je doorgaans 100% van het NZA tarief vergoed.

Wanneer u verzekerd bent bij bovengenoemde zorgverzekeraars declareer ik rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar.
In alle andere gevallen ontvangt u aan het einde van de behandeling de factuur. U kunt deze zelf indienen bij de zorgverzekeraar.  Informeer vooraf over het percentage van het NZA tarief dat u vergoed zult krijgen.  Ik raad u aan om een antwoord zwart op wit te krijgen, bijvoorbeeld per e-mail. Helaas zijn de telefonische medewerkers niet altijd goed op de hoogte, zo is de ervaring.
Op 11 juli 2014 heeft de Hoge Raad bepaald dat het vergoedingspercentage van ongecontracteerde zorg tenminste 75% van het markconforme tarief moet zijn bij een naturapolis. Helaas is niet iedere zorgverzekeraar bereid dat te betalen. Bij een restitutiepolis is de vergoeding over het algemeen dus hoger.

.

Tariefbeschikking  behandelingen Basis GGZ 2019 door de Nederlandse Zorgautoriteit

Vergoedingen gaan sinds 2014 niet meer per consult maar per zgn. behandelprestaties, op basis van zorgzwaarte.

Prestatie  Maximale aantal minuten NZa maximale tarief
Basis GGZ Kort 294 € 507,62
Basis GGZ Middel 495 € 864,92
Basis GGZ Intensief 750 € 1.356,25
Basis GGZ Onvolledig behandeltraject 120 € 207,19

In alle gevallen geldt dat uw zorgverzekeraar uw eigen risico bij u in rekening kan brengen. Iedereen heeft jaarlijks een verplicht eigen risico.

Na de intake wordt gekozen voor Kort, Middel of Intensief
Wanneer tijdens de intakefase blijkt dat er sprake is van een onjuiste verwijzing naar de Basis GGZ of er om een andere reden geen behandeling gestart gaat worden, dan geldt de prestatie ‘ onvolledig behandeltraject’.
Directe tijd (‘face to face’ contact, e-mail contact) en indirecte tijd (o.a. administratie, brieven) worden geboekt.

Zonder verwijsbrief of wanneer er sprake is van problemen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar,  kunt u ook bij mij terecht.
Het tarief voor een intake voor onverzekerde zorg is 190 . Per consult van 45 minuten is het tarief is € 95,- en voor een consult van 60 minuten is dit € 130,-. 

N.B. Voor een sessie die niet uiterlijk 24 uur van te voren is afgezegd (bij voorkeur via de mail) wordt € 95,- in rekening gebracht. Deze nota wordt niet door uw verzekeraar vergoed. U kunt deze dus niet indienen bij uw zorgverzekeraar.