Tarieven en vergoedingen

Let op: ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.

Bekostiging GGZ
Op 1 januari 2022 is in de GGZ een nieuwe bekostiging ingevoerd: het Zorgprestatiemodel. Behandelingen worden sindsdien meer als traject afgerekend aan het einde van de behandeling, maar als losse ‘ zorgprestaties’ .  Een consult (intake/diagnostiek of behandelsessie) wordt een zorgprestatie genoemd.
U ontvangt kort na uw sessie of maandelijks een factuur. Hierop staan o.a. de duur van uw sessie, het soort consult en het beroep van uw behandelaar vermeld.
Uw eigen risico wordt aangesproken.

Zorgvraagtypering:
In de oude bekostiging bepaalde de diagnose vaak de prijs van de behandeling. In de huidige bekostiging is dit niet meer zo. In het ZorgPrestatieModel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast. Er wordt hiertoe gebruik gemaakt van een vragenlijst, de HONos +. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Uw zorgverlener kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.

De maximale tarieven van de NZa voor 2024 voor vergoede zorg:

Diagnostiek (intakegesprek) :
45 minuten € 159,70
60 minuten € 183,44
90 minuten € 274,01

Behandelling:
45 minuten € 135,89
60 minuten € 161,46
90 minuten   € 242,76

De gerealiseerde tijd wordt in rekening gebracht.  Consulten via videobellen, e-mail of online behandeling vallen onder de zorgprestatie ‘behandeling’.
Ook geldt er een tarief voor intercollegiaal overleg. Dit kunt u dus ook terugzien op uw factuur. 

Het kan zijn dat u na de diagnostiek (intakefase) toch niet in behandeling komt, bijvoorbeeld omdat er geen diagnose gesteld kan worden. In dat geval ontvangt u alleen een factuur voor een of meerdere diagnostiekconsulten.

Meer informatie over het Zorgprestatiemodel kunt u vinden op: www.zorgprestatiemodel.nl
En hier:  Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie

Vergoeding contractvrije zorg: 
Uw behandeling wordt vergoed wanneer er sprake is van een geldige verwijzing door uw huisarts en wanneer er een diagnose gesteld kan worden die in aanmerking komt voor vergoeding zoals vastgesteld in de zorgverzekeringswet. Voor intake en behandeling wordt uw eigen risico eerst aangesproken.

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Dit betekent dat u van mij de factuur ontvangt en dat u deze na betaling kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Deze bepaalt welk percentage van het door mij gehanteerde NZA tarief vergoed wordt.
Voor meer informatie over ongecontracteerde zorg adviseer ik te kijken op www.contractvrijepsycholoog.nl en www.zorgvoorkwaliteit.nu.
Ook vindt u Hier een overzicht van de vergoedingen in 2024 per verzekeraar / per polis van het NZA tarief.

Informeert u zich svp voorafgaand aan de intake over het percentage van het NZA tarief dat u vergoed zult krijgen, dan kom u niet voor verrassingen te staan wanneer u van mij de factuur krijgt en deze indient bij uw zorgverzekeraar.  Als u een restitutie polis heeft, dan kreeg u doorgaans 100% vergoed van het maximale NZA tarief. In 2024 is echter het aantal zorgverzekeraars dat een zuivere restitutiepolis aanbiedt, nog verder afgenomen.

Behandeling zonder verwijsbrief en/of zonder diagnose (die vergoed wordt):
Zonder verwijsbrief of wanneer er sprake is van problemen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar,  kunt u ook bij mij terecht. Uw behandeling betaalt u dan zelf. U ontvangt na iedere sessie of maandelijks van mij een factuur.
Het tarief voor een intakegesprek voor onverzekerde zorg is € 250,- .
Per behandelconsult van 45 minuten is het tarief is € 110 ,- , bij 60 minuten is dit € 150 ,- en bij 90 minuten betaalt u € 220,- 

Het wijzigen of annuleren van uw afspraak
Voor een sessie die niet uiterlijk 24 uur van te voren is afgezegd (bij voorkeur via de mail) wordt € 75,- in rekening gebracht. Deze nota wordt niet door uw verzekeraar vergoed. U kunt deze dus niet indienen bij uw zorgverzekeraar.