Aanmelden

Vult u s.v.p. onderstaand formulier in. Ik neem dan binnen enkele werkdagen per e-mail contact met u op.

NB1 De wachttijd voor een intake is ongeveer twee maanden (update  17 juni 2019).
In verband met vakantie ben ik afwezig van 25 juni tot 29 juli.
E-mails ontvangen in deze periode, beantwoord ik vanaf 29 juli.

NB2 voor aanmeldingen vanaf 1 januari 2019 geldt dat ik grotendeels contractvrij ga werken. Ik heb in 2019 alleen nog een contract met DSW, InTwente en Stad Holland zorgverzekeringen.
Als ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar hangt de hoogte van uw vergoeding af van uw zorgverkeraar en uw polis. Zie http://www.contractvrijepsycholoog.nl   en informeer bij uw zorgverzekeraar.

Indien u zich (nog) niet wilt aanmelden voor een intake, maar bijvoorbeeld een vraag heeft, dan kunt u contact opnemen via berberpostmus@praktijkvoorcgt-emdr.nl

Privacy:
Wij kunnen ons werk niet uitvoeren zonder dat we bepaalde persoonsgegevens verwerken. Dat doen we met de grootst mogelijke zorg. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we deze persoonsgegevens van u hebben gekregen. We verwerken ook niet meer persoonsgegevens dan nodig is om u van dienst te kunnen zijn.

Aanmeldformulier

 • Korte omschrijving probleem en verdere opmerkingen
 • Achternaam
 • Voornaam &
  Voorletters
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Straat & Huisnummer
 • Postcode en Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • BSN
 • Zorgverzekeraar
 • Huisarts/ Verwijzer
 • Bent u in het bezit van een verwijsbrief van de huisarts voor de Basis GGZ?
  • Hoe bent u bij mij terecht gekomen?
  • Namelijk

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding door uw zorgverzekeraar dient u bij de eerste afspraak het volgende mee te nemen:

 • verwijsbrief van uw huisarts voor de BasisGGZ. Sinds 2014 hoort op de verwijsbrief de AGB code van de huisarts te staan
 • uw verzekeringspas
 • een identiteitsbewijs

Eventuele kosten die voortvloeien uit het niet nakomen van deze voorwaarden zijn voor rekening van de cliënt. U bent bovendien verplicht alle veranderingen aangaande persoonsgegevens, ziektekostenverzekering etc. binnen een week aan ons door te geven.

Neem bij spoedeisende hulp direct contact op met uw huisarts.