Aanmelden

18 juni 2024: momenteel heb ik geen plek voor nieuwe intakes. 

Ik werk contractvrij. De hoogte van uw vergoeding hangt af van uw zorgverzekeraar en uw polis. Zie http://www.contractvrijepsycholoog.nl   en informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar.

Indien u zich (nog) niet wilt aanmelden voor een intake, maar bijvoorbeeld een vraag heeft, dan kunt u contact opnemen via berberpostmus@praktijkvoorcgt-emdr.nl

Privacy:
Wij kunnen ons werk niet uitvoeren zonder dat we bepaalde persoonsgegevens verwerken. Dat doen we met de grootst mogelijke zorg. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we deze persoonsgegevens van u hebben gekregen. We verwerken ook niet meer persoonsgegevens dan nodig is om u van dienst te kunnen zijn.

Aanmeldformulier

  • Korte omschrijving probleem en verdere opmerkingen

  • Achternaam

  • Voornaam &
   Voorletters

  • Geslacht

  • Geboortedatum

  • Straat & Huisnummer

  • Postcode en Woonplaats

  • Telefoonnummer

  • E-mail

  • BSN

  • Zorgverzekeraar

  • Huisarts/ Verwijzer

  • Bent u in het bezit van een verwijsbrief van de huisarts voor de Basis GGZ?

   • Hoe bent u bij mij terecht gekomen?

   • Namelijk

  Om in aanmerking te komen voor een vergoeding door uw zorgverzekeraar dient u bij de eerste afspraak het volgende mee te nemen:

  • verwijsbrief van uw huisarts voor de BasisGGZ. Sinds 2014 hoort op de verwijsbrief de AGB code van de huisarts te staan
  • uw verzekeringspas
  • een identiteitsbewijs

  Eventuele kosten die voortvloeien uit het niet nakomen van deze voorwaarden zijn voor rekening van de cliënt. U bent bovendien verplicht alle veranderingen aangaande persoonsgegevens, ziektekostenverzekering etc. binnen een week aan ons door te geven.

  Neem bij spoedeisende hulp contact op met uw huisarts.