Behandeling

De behandelduur bedraagt gemiddeld tussen de drie tot vijftien sessies. Eén sessie duurt 45 minuten. Wij adviseren meestal een behandelfrequentie van eens per week of eens per twee weken. Het beëindigen van de therapie geschiedt bij voorkeur niet telefonisch of schriftelijk; het is van belang dat het laatste gesprek wordt besteed aan afronding.