Intake

De intakefase heeft tot doel uw klachten en behandelwens in kaart te brengen. De gesprekken zijn tevens bedoeld om na te gaan of u bij mij op de juiste plek bent voor behandeling. Doorgaans beslaat de intake en het advies een tot twee gesprekken. De gespreksduur is per sessie 45 minuten.
Op basis van de diagnose en uw behandelwens, doe ik een behandelvoorstel.

Wanneer ik inschat dat uw klachten te ernstig zijn of qua aard niet passend voor behandeling binnen de Basis GGZ, dan bespreek ik dit met u. Uw huisarts kan u dan, indien nodig doorverwijzen naar de Specialistische GGZ. Soms blijkt na een intake ook dat een andere hulpverlener of een andere praktijk betere hulp kan aanbieden.

Voor het intakegesprek vraag ik u om een vragenlijst  in te vullen. De resultaten worden besproken in het eerste gesprek. Doel van de vragenlijst is om de ernst van uw klachten in kaart te brengen en tijdens en na de behandeling te meten in hoeverre de behandeling effectief was. De resultaten worden alleen gebruikt voor de behandeling. Daarnaast zullen we aan het einde van de behandeling een klanttevredenheidsvragenlijst afnemen, de CQi.

Vertrouwelijkheid data

Na afronding van de behandeling zullen enkele van uw gegevens gepseudonimiseerd (niet herleidbaar naar personen) worden aangeleverd aan het landelijke DIS (DBC informatie systeem). De gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Indien u bezwaar heeft tegen de aanlevering van deze gegevens, laat ons dit dan weten. Zie voor meer informatie: http://www.dbcinformatiesysteem.nl/Vertrouwelijkheid-DIS-data.